Firma poskytuje kompexné práce pri výrobe oceľových konštrukcií, ako aj pri montáži technologických zariadení nasledovné činnosti :

    výkon zváračských prác metódou 111, 131, 135, 136, 141, 142
    delenie materiálov metódou 311
    potrubárske a zámočnícke práce
    čistiace a pomontážne práce

2018 © Zváranie a spájanie materiálov