Zváračské práce

Zabezpečenie vyučených a skúsených zváračov a zámočníkov so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní participovať na rôznych typoch montážnych a výrobných činností, ako sú výroba a výstavba oceľových konštrukcií, zváranie tlakových celkov, inštalácia potrubných systémov pod..

Potrubárske práce

Zabezpečenie vyučených a skúsených potrubárov so schopnosťou čítať izometrické výkresy a inej nevyhnutnej technickej dokumentácie potrebnej na vykonanie montážnych ako aj demontážnych prác.

Rekonštrukcie, opravy a inštalácie energetických zariadení

Zabezpečenie rekonštrukcií a opráv kotlov využívajúcich rôzne druhy paliva počas odstávok, inštalácie a oprava strojovní , potrubných systémov, oceľových konštrukcií, výmenníkových staníc, kondenzátorov.

Nedeštruktívne skúšky

Zabezpečenie nedeštruktívneho skúšania zvarových spojov metódou, VT (vizuálne) a PT (penetračné) skúšanie.

Manažment činností na stavbe

Zabezpečenie manažovanie činností výrobno-stavebných projektov v mieste výstavby diela.Tieto činnosti zahŕňajú celkovú organizáciu výkonov na stavenisku, ako aj zváračský dozor, riadenie či už dielenskej predvýroby, montážnych a demontážnych činností. Všetky činnosti sú realizované v súlade s technickou dokumentáciou a príslušnou legislatívou.

2018 © Zváranie a spájanie materiálov