onúkame spoluprácu firmám pôsobiacich, či už ako dodávatelia alebo subdodávatelia na rôznych projektoch, príp. v priemyselnej výrobe. Oblasť spolupráce je zameraná na :
  • stavebný dozor
  • riadenie projektov
  • riadenie a dozorovanie zváračských prác
  • riadenie priemyselnej výroby
  • riadenie kvality
  • zabezpečenie kvalifikovaného technického a výrobného personálu
Nespolupracujeme :

Potrubie a.s. Košice : Nevyplatené faktúry za rok 2015

RPS-MONT, s.r.o. Šarovce : Nevyplatené faktúry 2018

CHEMCOMEX - Organizačná zložka Slovensko a.s., Bratislava : Arogantný prístup zo strany manažmentu.

2018 © Zváranie a spájanie materiálov