• svk  2018 : ROEZ s.r.o. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2018 : Gama Slovakia s.r.o. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2017 : Enseco a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2016 : Enseco a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2015 : Enseco a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2015 : Potrubie a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • fin  2014 : Fortaco s.r.o.: Výroba pracovných strojov a zariadení
 • svk  2014 : Potrubie a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2014 : Potrubie a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • fin  2013 : Fortaco s.r.o.: Výroba pracovných strojov a zariadení
 • svk  2013 : Potrubie a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • svk  2012 : Potrubie a.s. : Dostavba MO34 JE Mochovce
 • aus  2011 : BISO Schrattenecker Slovakia,s.r.o. : Výroba poľnohospodárskych strojov
 • svk  2010 : Novkredit spol. s.r.o. : Výroba poľnohospodárskych strojov

Referencie - história

Stavebný priemysel :

2010 : Revitalizácia parkových a okrasných plôch

2010 : Realizácia závlahových systémov

2009 : Realizácia peších komunikácií

2009 : Revitalizácia okrasných obecných plôch

2008 : Realizácia okrasných záhrad

1997 : Repasia strešnej krytiny obytného bloku

1996 : Komplexná repasia strešnej krytiny obytného bloku

1994 : Výnena strešnej krytiny obytného bloku

1992 : Komplexná repasia strešnej krytiny obytného bloku

1991 : Repasia stešnej izolácie rodinných domov

Strojársky priemysel :

2017 : Výroba pracovných strojov a oceľových stavebných konštrukcií

2016 : Výroba pracovných strojov

2015 : Výroba pracovných strojov a oceľových stavebných konštrukcií

2014 : Výroba pracovných strojov a oceľových stavebných konštrukcií

2013 : Výroba pracovných strojov

2012 : Výroba poľnohospodárskych strojov

2011 : Výroba poľnohospodárskych strojov

2011 : Výroba a montáž nosných stavebných konštrukcií

2010 : Repasia nosných železničných konštrukcií

2010 : Výroba nosných oceľových konštrukcií

2009 : Výroba nosných oceľových konštrukcií a tlakových celkov

2009 : Výroba stredne veľkých oceľových konštrukcií

2008 : Výroba stredne veľkých oceľových konštrukcií

1995 : Výroba a repasia jednoduchých stavebných oceľových konštrukcií

1993 : Výroba jednoduchých stavebných oceľových konštrukcií

Energetický priemysel :

2018 : Projekt implementácie potrubia stanice mobilného dieselgenerátora 4.bloku

2018 : Projekt implentácie protipožiarného systému 3.bloku

2018 : Montáž technologických celkov sekundárneho okruhu 3.a 4.bloku AE Mochovce

2017 : Montáž technologických celkov sekundárneho okruhu 3.a 4.bloku AE Mochovce

2016 : Montáž technologických celkov primárneho okruhu 3.a 4.bloku AE Mochovce

2015 : Montáž technologických celkov primárneho okruhu 3.a 4.bloku AE Mochovce

2014 : Montáž technologických celkov primárneho okruhu 3.bloku AE Mochovce

2013 : Montáž technologických celkov primárneho okruhu 3.bloku AE Mochovce

2012 : Montáž technologických celkov primárneho okruhu 3.bloku AE Mochovce

Plynárenský a chemický priemysel :

2012 : Repasia prevádzkového potrubia

2012 : Výmena prevádzkového potrubia

2012 : Reapasia plynového okruhu

1995 : Repasia ústredného kúrenia

1993 : Výmena rozvodov ústredného kúrenia

2018 © Zváranie a spájanie materiálov