p>V oblasti inžinerských činností spoločnosť poskytuje nasledovné služby :
  riadenie výrobných projektov
  poradenstvo v oblasti zvárania a spájania materiálov
  komplexný zváračský dozor
  vypracovanie postupov zvárania - WPS, WPQR
  spracovanie a evidencia zváračského personálu
  spracovanie a evidencia zvarových spojov
  príprava certifikácie zvárania : EN 3884-2: Požiadavky na kvalitu pri zváraní kovových materiálov. Úplne požiadavky na kvalitu
  príprava certifikácie zvárania : STN EN 1090-1+A1 : Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
  príprava certifikácie zvárania : STN EN 1090-2+A1 : Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
  periodické školenie zváračov z bezpečnostných ustanovení pri zváraní kovov v zmysle príslušnýnej normy STN 05 06 01, STN 05 06 10, STN 05 06 30

2018 © Zváranie a spájanie materiálov