Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti koordinácie zvárania, NDT kontroly, kontroly kvality ako aj poskytovaním zváračských, zámočníckych a potrubárskych prác.


Od svojho vzniku sa spoločnosť dynamicky rozvíja a postupne sa presadzuje v oblasti výroby oceľových konštrukcií, ako aj v montáži a rekonštrukcií investičných celkov strojno technologických technológií v jadrovej, klasickej, vodnej energetike a petrochemickom priemysle.


Postupne sa spoločnosť uplatňuje, či už v menšej alebo väčšej mierej v oblasti zákazkovej výroby stredne veľkých oceľových konštrukcií.


2018 © Zváranie a spájanie materiálov